PREDNÁŠKY & ŠKOLENIA

  • Neistá doba a chaotický svet – príčiny a následky
  • 2D a 5D informácie, rozdiel medzi informáciami a znalosťami
  • Ľudský mozog a rozhodovanie
  • Individuálne a skupinové rozhodovanie&&
  • Múdrosť a boj s hlúposťou
  • Racionalita a emócie
  • Príklady z praxe

CIEĽOVÁ SKUPINA

  • majitelia firiem
  • manažéri
  • všetci ľudia, ktorí chcú zlepšiť svoje rozhodovacie schopnosti

OLD RICH

Absolvent Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, od 29 rokov manažér (120 ľudí) neskôr majiteľ úspešnej, nadnárodnej firmy. Pôsobisko: Slovensko, Česká republika, Čína, Taiwan, Južná Kórea, Hong kong. V súčasnosti honorárny konzul Kórejskej republiky. Autor knihy Rozhodovanie a Architektúra života. V súčasnosti sa venuje revitalizáciám firiem, prednáškam ako i koučovaniu manažérov (vyškolených cez 50 vrcholových manažérov najmä v bankovom sektore). Špecializácia poradenstva je aj na rodinnú filozofiu prevzatia majetkov novou generáciou.

KONTAKT - PRIHLÁSENIE