rozhodovanie

Manuál na život z pohľadu úspešného človeka
Povedali o knihe
Peter Bobik, riaditeľ, Tatrabanka, privátne bankovníctvo
Vynikajúca kniha! Prínosná môže byť najmä pre ľudí s komplexnou zodpovednosťou, ktorí prijímajú veľa rozhodnutí. V hektike dnešného sveta, kde sa veci neustále zrýchľujú a stávajú sa komplikovanejšími, je jasná a premyslená sebakoncepcia nevyhnutná. Kniha Rozhodovanie ponúka veľmi prepracovaný príklad takéhoto prístupu.
Pre mňa je táto kniha skvelá aj v tom, že ju nenapísal teoretik od akademického stola, ale človek, u ktorého bola predkladaná skúsenosť úspešne konfrontovaná s realitou. Kniha inšpiruje, smeruje čitateľa k usporiadaniu si mysle, premýšľaní o svojom myslení. Vrele ju odporúčam!

Vladimír Babečka, riaditeľ siete Panta Rhei
Pri čítaní knihy Rozhodovanie mám pocit, že je napísaná s pokorou človeka, ktorý už čo-to má za sebou a nepotrebuje vyhrávať za každú cenu, lebo pochopil, čo je v živote dôležité. Je to osviežujúce a inšpiratívne čítanie. 

Jaroslav Hanzel, riaditeľ, SSE, energetika
Už dávno som nečítal knihu "filozofujúcu o živote",  ktorá by sa tak dobre čítala, jasne popisovala veci, vhodne spájala zažitky s následným poučením. Je to "Manuál" pre mladých ľudi vstupujúcich do života, ale má čo povedať každej generácii. Je proste perfektná!

Peter Bačinský, neurochirurg
Ako neurochirurg musím byť presný a denne robím rozhodnutia, od ktorých závisí zdravie pacientov.  Mám veľkú pokoru pred tým, čo  všetko dokáže ľudský mozog. Aj napriek vysokej úrovni vedeckého poznania je tento skvelý dirigent ešte stále zahalený rúškom tajomstva. Vítam každú úprimnú snahu popularizovať vedomosti o mozgovej činnosti. Taktiež oceňujem, že autor knihy sa veľmi pútavo snaží inšpirovať mladých ľudí k osobnostnému rozvoju."     

Milan Dado, dekan, univerzitný profesor
Dá sa vôbec robiť manuál na život? Veď je taký mnohotvárny, závislý na veciach a nespočetných udalostiach, ktoré nevieme ani predpovedať a často ani ovplyvniť, keď už vzniknú.  Autor však dokonale pochopil svoj vlastný život a ponúka čitateľovi riešenia na základe tohto chápania. Je to úžasné! Určite by som to nedokázal a ani nemal odvahu urobiť. Nie som asi jediný, ktorý si to myslí. Prial by som si, aby sa táto kniha čo najviac dostala k tým mladším, lebo im určite bude užitočná pri životných rozhodnutiach,  a k tým starším, lebo v nej nájdu poučenie a možno aj „spomienky na seba“.  

Martina Sukeniková, novinárka
Prínosom je nielen obsah, ale aj forma, akou autor podáva dôležité rady do života. Mňa osobne určite nadchol a obohatil. Zvlášť mladí ľudia, ktorí sa ešte vyvíjajú a hľadajú sami seba, môžu vďaka knižke na sebe pracovať a osvojiť si správne rozhodovanie, čo je veľmi dôležité pre ich ďalší život. Pekne napísané a zhrnuté.

Dušan Grúň, psychológ
Klasický citát hovorí, že „iba hlupák listuje v knihe života náhodne, nepozorne a bez sústredenia – múdry ju číta s rozvahou a stránku po stránke, lebo vie, že ju môže čítať iba raz“. Autor tejto knihy nielenže múdro listuje vo svojej vlastnej knihe života, ale popritom ešte stíha chodiť po tejto planéte s pozornými očami, načúvajúcimi ušami a vnímavým srdcom. Navyše (a to vôbec nie je v dnešnej konzumnej a plytkej dobe samozrejmosť) – o všetkom premýšľa. Keďže podobné prechádzky má zažité aj vo svojom vnútri, prežité a popremýšľané preosieva cez svoje vlastné ja a snaží sa zovšeobecniť skúsenosti a zážitky s cieľom pomôcť čitateľovi v jeho vlastnom živote. Výsledkom je zrozumiteľná, svieža a trefná kniha, ktorá si síce nekladie za cieľ byť metodologicky a odborne neomylná, ale má oveľa ľudskejší a pragmatickejší rozmer: na každej stránke som cítil, že je autentická a pravdivá. A to je niečo, čo je jej úžasným tromfom.

Martin Barčík, PR manažér

Pôvodná literatúra tohto druhu na Slovensku chýba - a tým nechcem povedať, že si nenájde svojich čitateľov aj za hranicami. Držím palce a teším sa, keď si v knihe zalistujem.

Marian Šuráb, dekan,  bohoslovecká fakulta     
Páči sa mi myšlienka vyjadrená slovami: dnešný človek radšej počúva svedkov než učiteľov, a tých počúva len vtedy, ak sú zároveň aj svedkami. Autor knihy nie je len učiteľom, ale predovšetkým svedkom, ako sám napísal - svedkom úspešného života, nie cudzieho, ale vlastného. Ponúknuť čitateľom svedectvo vlastného života je prejavom odvahy a lásky. Odvahy preto, lebo knihou vstupuje do konkurenčného sveta názorov, pohľadov, filozofií a modelov správania. Lásky preto, lebo to, čo v živote dosiahol, chce odovzdať iným. Z knihy je zrejmé, že jeho cieľovou skupinou sú mladí ľudia. Ak sa hocktorého mladého človeka opýtame, či chce byť v živote úspešný, tak zaiste povie, že „áno“. Ťažšia je však odpoveď na druhú otázku: čo chce pre to urobiť? Autor nechce mladým ľuďom povedať: to, čo som napísal, keď budete aj vy robiť, tak dosiahnete úspech! On im chce skôr povedať: ja som to robil takto a som úspešný, ak chcete, môžete si niečo z toho zobrať aj pre seba. Nádejam sa, že kniha pomôže mnohým mladým ľuďom dosiahnuť v živote úspech, nie krátkodobý, ale pevný a trvalý.


Stanislav Kubík, manažér, podnikateľ
Som nadšený! Prečítal som viacero kníh, ktoré sa zaoberajú princípom úspechu a filozofiou vedúcou k šťastnému životu. Táto kniha sa mi však z viacerých dôvodov zatiaľ javí ako najlepšia.
Predovšetkým:
-   je jednoznačná a zrozumiteľná, nenachádza sa v nej priveľa rôznych prístupov
    a  informácií,  ktoré by sťažili pochopenie podstaty
-   je dobre obsahovo štruktúrovaná, viem si jednoducho nájsť a zopakovať dôležité časti
-  má jasné posolstvo a jednoduchý návod. Už po prvom prečítaní som schopný    
   zrekapitulovať, ako začať a čo všetko urobiť pre zmenu mojej životnej filozofie a pre   
   stanovenie konkrétnych krokov postupu...