Kto je Old Rich?

Čo bolo za tým, že mi šťastie prialo a stálo pri mne po celý doterajší život? Prečo sa mi veci darili, keď iní zažívali neúspech? Čo mi umožnilo byť v správny čas na správnom mieste? Zamieriť a trafiť. Vybrať si vrchol a pokoriť ho. Bolo to úsilie, tvrdá práca, vzdelanie, alebo len šťastie? Správna odpoveď znie: áno, aj. Avšak to podstatné, čo stálo za mojím úspechom, spočívalo v schopnosti správne sa v danom okamihu rozhodnúť. Správne rozhodovacie postupy – algoritmy, ktoré som si postupne vytvoril, boli tými nástrojmi, ktoré ma neomylne viedli životom a umožnili mi dostať sa tam, kde som dnes. A práve toto je tá časť mojej mysle, o ktorú by som sa chcel s čitateľmi knihy podeliť. Ukázať, vysvetliť a argumentovať  to, čo sa mi osvedčilo a čo ma posúvalo vpred. Text knihy Rozhodovanie som pôvodne napísal pre svojich synov, ako záznam našej  rodinnej filozofie, ktorú som im chcel odovzdať. Keď si však text prečítali viacerí priatelia a známi, prehovorili ma, aby som ho knižne vydal a moje skúsenosti a poznanie ponúkol aj širokej verejnosti.

S odstupom času som sa chcel podeliť s čitateľmi aj o neštandardné vnímanie sveta cez definíciu múdrosti a hlúposti. Štúdiom týchto tém sa mi zrazu otvoril obrovský priestor na spoznanie správneho a nesprávneho. A takto vznikla Architektúra života. Táto kniha prináša novátorský spôsob myslenia založený na rozpoznaní našej múdrosti, ale aj hlúposti. Popisuje  procesy rozhodovania, prácu vedomia a podvedomia. Skúma ľudské vzťahy, metodiku architektúry budovania života a riešenia veľkých problémov. Francis Bacon tvrdí, že poznanie nám dáva moc. Skutočným darom tejto knihy je jej užitočnosť. Prostredníctvom knihy vie čitateľ odhaliť hlupákov vo svojom  okolí, ktorí ovplyvňujú jeho život, ako aj spoznať múdrych ľudí, ktorým doteraz nevenoval pozornosť. Nazýva veci priamo a nekompromisne, čo nemusí každý prijať.

Ak čitateľovi pomôžem vyriešiť čo i len jediný problém, moje úsilie nebolo zbytočné.

foto autor mensia

Rozhovor s autorom knihy

Čo vás viedlo ku napísaniu knihy Rozhodovanie?
To podstatné, čo stálo za mojím úspechom, spočívalo v schopnosti správne sa v danom okamihu rozhodnúť. Správne rozhodovacie postupy – algoritmy, ktoré som si postupne vytvoril, boli tými nástrojmi, ktoré ma neomylne viedli životom a umožnili mi dostať sa tam, kde som dnes. A práve toto je tá časť mojej mysle, o ktorú by som sa chcel s čitateľmi knihy podeliť. Ukázať, vysvetliť a argumentovať  to, čo sa mi osvedčilo a čo ma posúvalo vpred.

Prečo píšete pod pseudonymom Old Rich?
Rád si zachovám svoje súkromie a nepotrebujem sa zviditeľňovať. Moje meno v tomto prípade nie je dôležité. Text knihy som pôvodne napísal pre svojich synov, ako  záznam našej  rodinnej filozofie, ktorú som im chcel odovzdať. Keď si však text prečítali viacerí priatelia a známi, prehovorili ma, aby som ho knižne vydal a moje skúsenosti a poznanie ponúkol aj širokej verejnosti.

Prezradíte nám viac o svojom živote?        
Narodil som sa v Československu, v rodine, kde panoval systém, poriadok a láska. Otec prevzal zodpovednosť za ekonomické funkcie rodiny a vniesol do nej systém a poriadok. Mama mi dávala lásku a zabezpečovala každodenný chod rodiny. Svojím profesionálnym prístupom detskej zdravotnej sestry sa najviac podieľala na mojej výchove a správnom osobnostnom rozvoji. Obaja rodičia mi v mladosti poskytli veľké množstvo príležitostí a impulzov, spoločenských, kultúrnych, športových a iných, ktoré mi vytvárali obraz poznania.

Čo Vás najviac v živote ovplyvnilo?
Jedným z najdôležitejších podnetov pre môj život bol kreslený román Jaroslava Foglara Království Stínadel. Hodiny a hodiny som strávil zahĺbený do čítania o „správňákoch“ zo skupiny Rýchlych šípov, pripravených naprávať nespravodlivosti bandy Mačacej pracky. A keďže moja predstavivosť nepoznala hraníc, ľahko som sa stotožnil s Mirkom Dušínom, vodcom Rýchlych šípov a bojoval som spolu s ním za spravodlivosť „celého sveta“. Románoví hrdinovia boli pre mňa vzorom a chcel som žiť podľa nich. Založil som si vlastnú skupinu Modrý Plameň, plnili sme bobríky (skúšky vytrvalosti, zručnosti a odvahy) a bolo nám fajn. Mali sme vzor a nasledovali sme ho. Morálne vlastnosti hrdinov knihy ako spravodlivosť, česť a poctivosť ma ovplyvnili natoľko, že sa stali základom mojej životnej filozofie.

Aká bola vaša kariéra?
Po gymnáziu a univerzitnom štúdiu som pracoval vo viacerých podnikoch – v textilke, v stavebnom bytovom družstve a v drevárskom podniku. Vo svojich dvadsiatichdeviatich rokoch som už riadil viac než stodvadsať zamestnancov. Po Nežnej revolúcii v roku 1992 sme s manželkou založili spoločnosť – veľkoobchod s náradím a nástrojmi. Našimi zákazníkmi sa stali nielen maloobchodníci, ale aj veľké priemyselné podniky. V roku 1996 sme po uvoľnení obchodných bariér v kontinentálnej Číne patrili k prvým obchodníkom, ktorí si zaviedli vlastnú obchodnú značku a dávali si podľa dodanej technológie vyrábať kvalitné   „brandované“ výrobky. Tieto sa potom  úspešne etablovali na európskom trhu. V roku 2006 naša firma dosiahla počet sto zamestnancov a viac než 30 000 skladových položiek. Dnes je súčasťou nadnárodnej spoločnosti a speje k európskemu formátu.

Váš príbeh vyzerá na prvý pohľad úspešne. Zažili ste aj krízy?
Na ceste k úspechu som zažil aj ťažké momenty, chvíle neistoty a plaču, ale to všetko ma s mojou rodinu stmelilo a spoločne sme boli pripravení prekonať  i  nasledujúce prekážky. A prišli. Zrada blízkych spolupracovníkov, vážna choroba, problémy s rozvojom firmy…, s  týmto všetkým sme sa museli popasovať. Aj tieto skúsenosti s riešením osudových rozhodnutí ma motivovali napísať túto knihu.

Máte bohaté skúsenosti, ktoré boli tie kľúčové?
Množstvo obchodných a  turistických ciest, uskutočnených počas sedemnástich rokov podnikania v Ázií, Indonézií, Európe alebo Amerike, mi umožnilo stretnúť ľudí rôznych kultúr, náboženstiev a sociálnych pomerov, ľudí rôzneho vzdelania, žijúcich v rôznych politických systémoch. Skúmal som, prečo niekde isté veci a systémy fungujú jedným spôsobom a inde odlišným. Napríklad, prečo na parížskom letisku udávajú priamy smer na informačných  tabuliach šípky smerujúce dole, kým všade inde vo svete smerujú hore? Prečo sú semafory v USA za križovatkou a v Európe pred križovatkou? Prečo sú priemerní Kubánci alebo Thajčania šťastní vo svojom živote, aj keď vlastnia podstatne menej ako napríklad priemerní Američania alebo Európania? Prečo formy porevolučnej demokracie v štátoch východnej Európy nenapĺňajú očakávania ich obyvateľov a ako je možné, že z ľudožrútov na Fidži sa stali príjemní hostitelia turistov? Takýchto otázok a skúmaní bolo ešte oveľa viac.

Ako vás tieto skúsenosti ovplyvnili?
V mladosti som pracoval ako robotník na stavbách, kopal základy, hádzal  repu na vlečky, zbieral zemiaky a opekal ich na ohni. Žiadna práca mi nebola cudzia. A potom, neskôr, som večeral v drahých a luxusných reštauráciách v Soule, Cantone, Taipeji, Shanghai či Kolíne nad Rýnom v spoločnosti prezidentov významných svetových korporácií. Bol som svedkom rozmachu, ale aj  pádu firiem a rodín, videl som, ako sa z úspešných ľudí stávajú bezdomovci, musel som zvládnuť krivdy a pokorenia od druhých, aby som sa sám stal nielen skúseným, ale najmä pokorným človekom.

Čo robí ľudí úspešnými?
Život mi ukázal, že všetci tí úžasní a úspešní ľudia sa dostali tak vysoko vďaka  ochote vyvíjať sa a meniť svoje stereotypy. Za veľkým úspechom stála ich osobnosť, životná filozofia, neustála práca na sebe a vzdelávanie sa. Bol to práve proces malých víťazstiev nad sebou samými, ktorý ich posúval stále na vyššiu a vyššiu priečku pracovného, spoločenského a osobného úspechu.

 

Chceš zobrať život do svojich rúk?