rozhodovanie

Manuál na život z pohľadu úspešného človeka
Chcete sa naučiť správnemu rozhodovaniu?

Vážené dámy a páni, milí priatelia, na mesiac november a december sme pre vás pripravili 3 termíny kurzov, ktoré bude viesť autor knižného bestselleru – Rozhodovanie...

Kurzy sú určené vám ak:
Máte problémy a neviete ako ich riešiť?
Nie ste spokojní zo svojím životom?
Chcete osobnostne rásť a predchádzať problémom.
Vyhnúť sa emocionálnej a materiálnej mizérií.
Chcete vzdelávať svoje dospievajúce deti k lepšiemu životu...

Kurzy budú viesť k poznaniu správneho rozhodovania.
Správne sa rozhodnúť znamená vybrať si prístup a správne argumenty pre riešenie prostredníctvom  pochopenia mechanizmu nášho rozhodovania.
Správne argumenty si vyberieme tak, že si urobíme jasno v našej životnej filozofii. Prednášky sú určené nielen mladým ľuďom, ktorí si začínajú budovať svoj samostatný život, ale aj tým, ktorí už majú niečo za sebou a chcú svoj život zmeniť k lepšiemu.

Rozhodovanie je zručnosť, ktorá sa dá naučiť. Old Rich ponúka jedinečné know-how overené praxou. Autor knihy realizuje prednášky pre klientov v oblasti bankovníctva, finančníctva, mladých podnikateľských talentov, prednáša stredoškolským aj vysokoškolským študentom. Samostatnú kapitolu tvoria bezplatné prednášky určené ľuďom v núdzi.

Jasno do životnej filozofie, rozhodovania a iný pohľad na život vám prinesú prednášky v 3 cykloch:

Úvod do správneho rozhodovania –
základy
Rozhodovanie – správne riešenie problému
Strategické rozhodovanie – budovanie si šťastného života
 
1. Kurz: Úvod do Rozhodovania – základy
Termín: sobota – 24. november 2012 (jednodňový kurz)
Čas: 16.00 – 20.00 (4 hodiny po 45 min.)
Miesto kurzu: Dolný val 5, Žilina
Cena kurzu: 60 €*
 
Poplatok za kurz treba uhradiť najneskôr do 16. novembra 2012 na číslo účtu: 2300164313/8330. Do účelu platby napíšte vaše meno a priezvisko a názov školenia, napr:
Ján Kavecký, Úvod do rozhodovania 
Ak vás kurz neosloví, po dvoch hodinách môžete odísť a bude vám vrátená plná suma uhradeného poplatku.

2. Kurz: Rozhodovanie – správne riešenie problému
Termín: sobota – 1. december 2012 (jednodňový kurz)
Čas: 16.00 – 20.00 (4 hodiny po 45 min.)
Miesto kurzu: Dolný val 5, Žilina
Cena kurzu: 100 €*

V cene kurzu  je aj polhodinová individuálna konzultácia, ktorej termín si účastník môže vybrať po dohode s prednášajúcim.

Poplatok za kurz treba uhradiť najneskôr do 23. novembra 2012 na číslo účtu: 2300164313/8330. Do účelu platby napíšte vaše meno a priezvisko  a názov školenia, napr:
Ján Kavecký, Rozhodovanie
Ak vás kurz neosloví, po dvoch hodinách môžete odísť a bude vám vrátená plná suma uhradeného poplatku.

3. Kurz: Strategické rozhodovanie – know-how na budovanie si šťastného života (rodina, kariéra, priatelia,...)
Termín: sobota – 8. december 2012 (jednodňový kurz)
Čas: 16.00 – 20.00 (4 hodiny po 45 min.)
Miesto kurzu: Dolný val 5, Žilina
Cena kurzu: 100 €*

V cene kurzu je aj polhodinová individuálna konzultácia, ktorej termín si účastník môže vybrať po dohode s prednášajúcim.
 
Poplatok za kurz treba uhradiť najneskôr do 30. novembra 2012 na číslo účtu: 2300164313/8330. Do účelu platby napíšte vaše meno a priezvisko  a názov školenia, napr:
Ján Kavecký, Strategické rozhodovanie
Ak vás kurz neosloví, po dvoch hodinách môžete odísť a bude vám vrátená plná suma uhradeného poplatku.

Kontaktujte nás: Mgr. Martin Barčík, BasetMedia, s.r.o.,
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , Tel.: +421 904 619 149
*Nie sme platcami DPH

Informácie o knihe Rozhodovanie