rozhodovanie

Manuál na život z pohľadu úspešného človeka
Kto je Old Rich?

Čo bolo za tým, že mi šťastie prialo a stálo pri mne po celý doterajší život? Prečo sa mi veci darili, keď iní zažívali neúspech? Čo mi umožnilo byť v správny čas na správnom mieste? Zamieriť a trafiť. Vybrať si vrchol a pokoriť ho. Bolo to úsilie, tvrdá práca, vzdelanie, alebo len šťastie?
Správna odpoveď znie: áno, aj. Avšak to podstatné, čo stálo za mojím úspechom, spočívalo v schopnosti správne sa v danom okamihu rozhodnúť.

Správne rozhodovacie postupy - algoritmy, ktoré som si postupne vytvoril, boli tými nástrojmi, ktoré ma neomylne viedli životom a umožnili mi dostať sa tam, kde som dnes. A práve toto je tá časť mojej mysle, o ktorú by som sa chcel s čitateľmi knihy podeliť. Ukázať, vysvetliť a argumentovať  to, čo sa mi osvedčilo a čo ma posúvalo vpred.

Text knihy Rozhodovanie som pôvodne napísal pre svojich synov, ako  záznam našej  rodinnej filozofie, ktorú som im chcel odovzdať. Keď si však text prečítali viacerí priatelia a známi, prehovorili ma, aby som ho knižne vydal a moje skúsenosti a poznanie ponúkol aj širokej verejnosti. Ak čitateľovi pomôžem vyriešiť čo i len jediný problém, moje úsilie nebolo zbytočné.

 

Prečítajte si rozhovor s autorom