Super kniha pre úspešné splnenie novoročných predsavzatí

 

Kniha vám otvorí oči a pomôže vám rýchlo sa zorientovať v osobnom  živote a  celospoločenských témach.

 

„..sprievodca životom a jeho princípmi…“ (od čitateľa)

 

 • O čo by svet prišiel, keby táto kniha neexistovala?
 • Kniha prináša rozlúštený kód Múdrosti a Hlúposti.
 • Rozhodnutia robíme na základe vedomia a podvedomia. Nepoznať tento princíp znamená robiť chyby, vrátane tých fatálnych.

Ak porozumieme tomu, ako sa správa vaše vnútorné ja, pochopíme aj správanie svojich blízkych. Takto získame nadhľad a vyjasníme si vzťahy s partnerom, šéfom, rodičmi a svojim okolím.

 

„….môj život rozlišujem pred knihou a po knihe. Tu zmenu pocíti každý…“ (od čitateľa)

 

 • Pre koho je kniha určená? Ako kniha rieši aktuálne problémy mladých ľudí?
  Kniha je určená nielen mladým ľuďom, ale aj podnikateľom a manažérom. Kniha je určená každému, kto rieši problémy. Spoznanie procesu rozhodovania umožní čitateľom nájsť riešenia tam, kde iný zlyhávajú. Vedomosti nám dávajú náskok. Tak prečo ich nevyužiť?

 

„…zmeny, ktoré prinesú nielen efektivitu, ale aj radosť…“ (od čitateľa)

 

 • Prečo si knihu zakúpiť?
 • Získame nový pohľad na život. Kniha nám ukáže, ako sa v živote nestratiť, nájsť svoju vlastnú cestu a prežiť život, ktorý má zmysel.
 • Dokážeme identifikovať ľudí, ktorí manipulujú náš život a ktorí nám odoberajú životnú energiu.
 • Rýchlo sa zorientujeme vo svojich hodnotách, pochopíme čo je životná filozofia a upraceme si život a vzťahy podľa svojich predstáv.

Knihu si objednajte online tu:

Autor knihy Old Rich

Old Rich – Dlhoročný úspešný 63 ročný podnikateľ s nadnárodnými skúsenosťami s láskou k filozofií, školiteľ, mentálny kouč, inovátor, spoločensky aktívny človek, honorárny konzul, autor úspešnej knihy Rozhodovanie.

Už ako 29-ročný riadil 120 zamestnancov štátneho podniku, aby neskôr vymenil istotu zamestnanca za neistotu podnikateľa v prosperujúcej rodinnej firme, ktorá uspela aj na medzinárodnom trhu.

Recenzie z Martinusu

V čom vám kniha pomôže?

Čo povedali naši čitatelia

 

 • Nájdenie vlastnej cesty života
 • Zobrať život do vlastných rúk
 • Zorientovanie sa v dnešnom svete množstva povrchných a sprostredkovaných informácií a plytkosti.

Kniha Architektúra života je o tom, ako sa v živote nestratiť, nájsť svoju vlastnú cestu a prežiť život, ktorý má zmysel. Autor logicky a jednoducho vysvetľuje pomerne zložité veci tak, aby čitateľ pochopil súvislosti, vedel sa správne rozhodovať a zobral svoj život do vlastných rúk. Je to kniha pre podnikateľov, manažérov, ale aj pre deti, ak chceme, aby sa nestratili v dnešnom svete množstva povrchných a sprostredkovaných informácií, hlúposti a plytkosti. Mnohí ľudia na sklonku života možno ani tak neľutujú to zlé, čo urobili, ako to dobré, čo urobiť mohli. Nenašli odvahu urobiť rozhodnutie, vykročiť a konať. Je to kniha plná životnej múdrosti a vlastnej skúsenosti autora. Kniha môže pomôcť žiť užitočný život a nie iba život prežívať, užívať si ho, alebo živoriť. Nie je to kniha lacných rád o tom, ako zbohatnúť a dosiahnuť úspech. Je to kniha správne postavených otázok, ktorých odpovede musí čitateľ hľadať sám hlboko vo svojom vnútri. Je to sprievodca životom a jeho princípmi, ale aj základ toho, aby na myšlienkach knihy mohol čitateľ ďalej stavať, modelovať svoj život a pretvárať svet vo svojom okolí. Kniha volá ľudí do akcie, proaktivity a opravovania sveta, v ktorom žijeme. Ak sa nám podarí pracovať viac s 5D informáciami ako 2D, ak pokorná múdrosť prestane ustupovať arogantnej hlúposti, ak sa naučíme hľadať správne kolektívne rozhodnutia a riešenie problémov, tak budeme menej opravovať a búrať a vytvoríme krásne katedrály ľudského ducha. Kniha sa nedá zaradiť do presnej kategórie, je renesančná v tom, že spája duchovný a materiálny svet, filozofiu aj racionálne vedy a manažment, teóriu plánovania a rozhodovania, aj proaktivitu a akčnosť. Je lepšie poučiť sa od múdrych ľudí, ako sa učiť z vlastných chýb, je efektívnejšie pripraviť sa na správne rozhodnutie a riešenie na začiatku, ako opravovať dlhé a drahé riešenie na konci. Svet by bol oveľa lepší, keby žiaci a študenti v školách študovali túto knihu, porozumeli jej a konali podľa princípov, ktoré prináša. Som rád, že som bol jedným z jej prvých čitateľov, dostal som tak náskok upratať si niektoré veci vo svojom vlastnom živote a podnikaní.

PROF. ING. JÁN KOŠTURIAK, PHD.

IPA SLOVAKIA, S.R.O., PORADCA A KOUČ V OBLASTI INOVÁCIÍ A STRATEGICKÉHO MANAŽMENTU
 • Dáva nadhľad
 • Dobre a ľahko sa číta

Se zájmem jsem si přečetl knihu Old Rich: Architektura života. Často jsem při čtení souhlasně přikyvoval, protože odrážela i můj přístup k výzvám, které mne potkávají. Myslím, že je pěknou ukázkou, jak se lze na věci kolem nás dívat s nadhledem a rozhodovat se s přihlédnutím k širším souvislostem. Odráží se v ní i kus filozofie Rotary a snahy o lepší svět. Určitě doporučuji k přečtení.

ZDENĚK MICHÁLEK

GUVERNÉR ROTARY DIŠTRIKTU PRE ČESKÚ A SLOVENSKÚ REPUBLIKU 2018/19

 

 • Spraviť významné zmeny v živote, ktoré prinesú efektivitu, radosť, šťastie, spokojnosť
 • Robiť správne rozhodnutia

Autorovi sa podarilo originálne prispieť k problematike rozhodovania na základe popisu podstaty fungovania psychiky človeka. Architektúra života poskytuje inšpirácie v troch dimenziách: JA (pre seba), TY (napr. kolega v práci, partner), MY (pracovný kolektív, rodina, tím). Uvedomením si významu jednotlivých životných pilierov sa môžete na chvíľku zastaviť a nasmerovať svoj kompas takým smerom, aby ste urobili zmeny, ktoré vám prinesú nielen efektivitu, ale aj radosť, šťastie a spokojnosť. Jednoducho povedané, robiť správne rozhodnutia. Kľúčové myšlienky (oblasti), ktoré sa mi páčili: − pekný pohľad na pojem múdrosť z hľadiska rozvoja firiem, − krásny dôkazový materiál na to, aby človek, ktorý učí, volil zážitkový a situačný prístup, − veľmi sa mi páčila časť, kde išlo o prepojenie práce podvedomia s informáciami a správnosti nášho rozhodovania, − možnosť uvedomenia si našich predsudkov, čo nám dáva možnosť mať svoje konanie viac pod kontrolou, − pekné prepojenie myšlienky ochrany vlastného podvedomia a nášho duševného zdravia, − rešpektovanie a načúvanie vlastným signálom a tvorby úsudkov k finálnemu rozhodnutiu, − poukázanie na to, že zvyk (podvedomie) môže byť naším priateľom, ale aj nepriateľom (záleží od toho, či a ako s ním pracujeme), − rozhodovanie ako dôležitý nástroj v našom vývoji k zmene (v zmenovom správaní), − dobrý podklad k pochopeniu niektorých princípov z oblasti manaž- mentu zmeny, − zrozumiteľná forma popisovania fungovania našej psychiky, čo je základom zmenového správania (budovanie alebo zmena návykov, po- stojov či myslenia), − uvedomenie si faktu, kedy sa mám rozhodovať sám a kedy už mám siahnuť radšej po rade odborníka (a aj to, ako zistím, že on je odborník – ja som si to tam vedel medzi riadkami nájsť), − pekne skrytá myšlienka, že informáciami môžeme byť manipulovaní a ovplyvňovaní (v procese rozhodovania na ceste k tvorbe nášho úsud- ku), − popísaním princípov emocionality a racionality pri rozhodovaní sa – možnosť uvedomenia si voľby vhodnej argumentácie a komunikácie (sociálna percepcia a kanály vnímania), − veľmi oceňujem, že kniha sa zaoberá aj morálnym aspektom (u mňa charakter), čo je najmä v dnešnej dobe veľmi dôležité (môj názor), − spojenie tematiky rozhodovania s riešením problémov (s cieľom predchádzať vzniku konfliktov), − kompetencia a dôvera v kompetentných v takejto knihe určite nesmie chýbať − a aj tam je, čo hodnotím veľmi pozitívne.​

MGR. HENRICH CHOMIST

CERTIFIKOVANÝ KOUČ A LEKTOR MANAŽÉRSKYCH ZRUČNOSTÍ NA IPA SLOVAKIA, ZAKLADATEĽ SPOLOČNOSTI BPI COACH SO ŠPECIALIZÁCIOU NAJMÄ NA BEHAVIORÁLNU PSYCHOLÓGIU

Čo ešte potrebujete vedieť?

Na trhu sme už

0
rokov

Expedujeme do

0
hodín

Záruka vrátenia peňazí do

0
dní